ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Video hướng dẫn đặt vé xem TẠI ĐÂY

  • Nếu là Hội viên VINASA vui lòng liên hệ Ms. Hằng, 0974298786[email protected] để nhận code miễn phí.
  • Nếu là Cơ quan nhà nước, Đơn vị ứng dụng vui lòng liên hệ Ms. Duyên, 0987683299[email protected] / Ms. Vi, 0967020517[email protected] để nhận code miễn phí

ĐĂNG KÝ THAM DỰ