ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Video hướng dẫn đặt vé xem TẠI ĐÂY

 • VÉ MỜI MIỄN PHÍ

  Áp dụng cho:
  02 đại biểu: Cơ quan nhà nước, Công ty ứng dụng CĐS
  02 lãnh đạo Hội viên VINASA
  Mã code miễn phí sẽ được gửi đến email của Đơn vị
 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề (trong 02 ngày 24-25/5), Triển lãm
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Miễn phí
 • ĐĂNG KÝ
 • VÉ VIP 1

 • Tham dự phiên khai mạc, các Hội thảo chuyên đề, Triển lãm (trong 01 ngày 24/5 hoặc 25/5)
 • Được nhận thông tin/tài liệu về sự kiện
 • Ăn trưa (trong 01 ngày 24/5 hoặc 25/5)
 • 1.000.000 VND
 • ĐĂNG KÝ