PGS. Nguyễn Đức Minh

Phó Hiệu trưởng Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà NộiShare

PGS. Nguyễn Đức Minh