Mr. Nguyen Quang Thanh

Thành ủy viên, Phó trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà NẵngShare

Mr. Nguyen Quang Thanh