Mr. Nguyen Thanh Hoi

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải PhòngShare

Mr. Nguyen Thanh Hoi