Ms. Vu Hai Yen

Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Conversation - Khối Sản phẩm AI – FPT Smart CloudShare

Ms. Vu Hai Yen