MISA

Thành lập năm 1994, Công ty Cổ phần MISA là đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm hàng đầu Việt Nam với sứ mệnh phát triển các nền tảng dịch vụ công nghệ thông tin giúp chuyển đổi số tối ưu hiệu quả hoạt động của tổ chức góp phần phát triển kinh tế xã hội. MISA đóng góp vào quá trình chuyển đổi số trong Chính phủ số, Kinh tế số với các nền tảng Quản trị tài chính nhà nước, Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, Nền tảng Kế toán dịch vụ MISA ASP…

Các giải pháp trực tuyến của MISA duy trì hoạt động không gián đoạn cả khi giãn cách xã hội, giảm ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Với kinh nghiệm gần 30 năm, MISA đã cung cấp giải pháp cho gần 250.000 khách hàng là đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cùng gần 2,5 triệu khách hàng cá nhân và đã có mặt trên 20 quốc gia trên thế giới.

Website: https://www.misa.vn/