Bà Kaya Qin

Tổng Giám đốc Lazada Việt NamShare

Bà Kaya Qin