Bà Lê Thị Mỹ Ngọc

Trưởng Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Đại học Đại Nam, Thay mặt trưởng ban công nghệ ĐMST VLAShare

Bà Lê Thị Mỹ Ngọc