Đại tá Vũ Văn Tấn

Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hộiShare

Đại tá Vũ Văn Tấn