Ông Daika Ginza

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Hệ sinh thái UniworldShare

Ông Daika Ginza