Ông Đào Minh Quý

TVHĐ Khung CĐS sản xuất, Giám đốc Công ty Solpac VietnamShare

Ông Đào Minh Quý