Ông Hà Thái Bảo

Phó Tổng Giám đốc Công ty VNPT ITShare

Ông Hà Thái Bảo