Ông Hoàng Mai Chung

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Meey LandShare

Ông Hoàng Mai Chung