Ông Nguyễn Bình Minh

Ủy viên BCH Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Giảng viên Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mạiShare

Ông Nguyễn Bình Minh