Ông Nguyễn Chỉ Sáng

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí (VAMI)Share

Ông Nguyễn Chỉ Sáng