Ông Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Phú Tiến