Ông Nguyễn Thái Sơn

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh HoáShare

Ông Nguyễn Thái Sơn