Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Thanh Tuyên