Ông Nicolas Stipp

Giám đốc Kinh doanh Công ty SWAT Mobility, SingaporeShare

Ông Nicolas Stipp