Ông Suvash Khadka

Ủy viên Ban chấp hành, Liên đoàn CAN, NepalShare

Ông Suvash Khadka