Bà Đỗ Hồng Xoan

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt NamShare

Bà Đỗ Hồng Xoan