Bà Lê Huyền Nga

Trưởng phòng Công nghiệp Hỗ trợ, Cục công nghiệp Bộ Công ThươngShare

Bà Lê Huyền Nga