Bà Theresa Mathawaphan

Phó tổng giám đốc điều hành, Cơ quan đổi mới quốc gia Thái LanShare

Bà Theresa Mathawaphan