Ông Đặng Hoàng Hải

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thươngShare

Ông Đặng Hoàng Hải