Ông Hà Tuấn Khang

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Marketing, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey LandShare

Ông Hà Tuấn Khang