Ông Hoàng Trọng Hiếu

Giám đốc Cao Cấp Phân Khúc Kinh Doanh, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)Share

Ông Hoàng Trọng Hiếu