Ông Nguyễn Đình Lợi

Phó trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủShare

Ông Nguyễn Đình Lợi