Ông Nguyễn Quyết Tâm

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VietISOShare

Ông Nguyễn Quyết Tâm