Ông Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – HuếShare

Ông Nguyễn Thanh Bình