Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Trọng Đường