Ông Trần Chí Dũng

Trưởng Ban công nghệ - ĐMST, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt NamShare

Ông Trần Chí Dũng