Ông Trần Minh Tân

Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Ông Trần Minh Tân