Ông Trịnh Việt Hùng*

UV dự khuyết BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái NguyênShare

Ông Trịnh Việt Hùng*