Ông. Yang, Hung – Wei

Giám đốc Kinh doanh Cấp cao, Tatung System Technologies Inc.Share

Ông. Yang, Hung – Wei