SIGN UP FOR A FREE TICKET

Thực hiện chuyển đổi số hoạt động tổ chức hội nghị, giúp nắm rõ thông tin đăng ký tham dự các hoạt động trong chương trình của từng đại biểu nhằm đem đến trải nghiệm tốt hơn cho đại biểu tham dự. Ban Tổ chức kính đề nghị tất cả các đại biểu đăng ký vé mời miễn phí theo hướng dẫn dưới đây.

Cách thức thực hiện nhận vé mời miễn phí gồm các bước sau:

B1: Đăng ký vé mời miễn phí TẠI ĐÂY

B2: Chọn loại vé mời mong muốn  -> bấm nút “Mua vé”

B3: Nhập mã code theo các mã code quy định dưới đây -> bấm nút “Áp mã giảm giá” -> bấm nút “Tiếp tục”

Mã code miễn phí dành cho các đối tượng đại biểu:

  • Từ các cơ quan quản lý nhà nước, sở ngành, địa phương nhập:  DXCQNN
  • Là các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng CNTT nhập mã: DXDVUD
  • Là các phóng viên, nhà báo nhập mã: DXBAOCHI
  • Là các tổ chức quốc tế nhập mã:  DXQT
  • Là hội viên VINASA/VJC, các nhà tài trợ, các khách mời đặc biệt sẽ nhận được mã code riêng

B4: Điền thông tin đại biểu, hoạt động mong muốn tham gia -> bấm nút “Đặt hàng”

B5: Mã QR code sẽ được gửi đến email của đại biểu đăng ký ->  Việc đăng ký đã hoàn tất

Đăng ký đại biểu tại Diễn đàn: Khi đến dự Diễn đàn, Quý Đại biểu vui lòng:

B1: Mở mã QR code đã được gửi tới email đăng ký

B2: Quyét mã QR và chọn in Thẻ đại biểu

B3: Nhận thẻ đại biểu và vào tham dự các hoạt động của sự kiện

ĐĂNG KÝ VÉ MỜI MIỄN PHÍ