Mr. Sandeep Arya

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt NamShare

Mr. Sandeep Arya