Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)Share

Bà Nguyễn Thị Thu Giang