Ms. Nguyen Thi Thu Giang

Vice Chairwoman, General Secretary of VINASAShare

Ms. Nguyen Thi Thu Giang