Ông Nguyễn Ngọc Ấn

Chuyên gia giải pháp các Ứng dụng thông minh, IBM Việt NamShare

Ông Nguyễn Ngọc Ấn