Mr. Nguyen Ngoc An

Chuyên gia giải pháp các Ứng dụng thông minh, IBM Việt NamShare

Mr. Nguyen Ngoc An