Ông Nguyễn Quang Trung

Trưởng Khoa Quản trị, Trưởng nhóm nghiên cứu về chuyển đổi thông minh Đại học RMIT Việt NamShare

Ông Nguyễn Quang Trung