Mr. Nguyen Quang Trung

Trưởng Khoa Quản trị, Trưởng nhóm nghiên cứu về chuyển đổi thông minh Đại học RMIT Việt NamShare

Mr. Nguyen Quang Trung