Ông Nguyễn Tất Thắng

Trưởng Ban CĐS Tài nguyên môi trường và Nông nghiệp VNPTShare

Ông Nguyễn Tất Thắng