Mr. Nguyen Tat Thang

Trưởng Ban CĐS Tài nguyên môi trường và Nông nghiệp VNPTShare

Mr. Nguyen Tat Thang