Ông Nguyễn Thế Hưng

Giám đốc kinh doanh, Công ty CP Công nghệ AtalinkShare

Ông Nguyễn Thế Hưng