Mr. Nguyen The Hung

Giám đốc kinh doanh, Công ty CP Công nghệ AtalinkShare

Mr. Nguyen The Hung