Ông Nguyễn Tuấn Lâm

Phó chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần công nghệ Onelog Việt NamShare

Ông Nguyễn Tuấn Lâm