Mr. Nguyen Tuan Lam

Phó chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần công nghệ Onelog Việt NamShare

Mr. Nguyen Tuan Lam