Mr. Nguyen Binh Minh

Ủy viên BCH Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Giảng viên Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mạiShare

Mr. Nguyen Binh Minh