Mr. Nguyen Phu Tien

Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thôngShare

Mr. Nguyen Phu Tien